Manufacture Equipments

Imamo preko 10 proizvodnih linija koje uključuju: atomizaciju vode i gasa, aglomeraciju, sušenje raspršivanjem, sinterovanje, drobljenje, oblaganje itd. Sa preko 1000 metričkih tona godišnje proizvodne mogućnosti, proizvodimo proizvode koji se primenjuju u termičkom spreju, laserskom oblaganju, PTA, 3D štamparija i metalurgija praha.

Oprema za proizvodnju (1)

- Raspršivanje vode - Sušenje raspršivanjem
- Raspršivanje plina - Oblaganje sa redukcijom vodika
-Vakum gasna atomizacija -Sinterovanje i drobljenje
-Aglomeracija i sinterovanje -Plazma sferoidizacija

Oprema za proizvodnju (2)

Oprema za proizvodnju (1) Oprema za proizvodnju (2)